Duurzaamheid krijgt vorm op Eigentijds Festival

Het Eigentijds Festival keert terug naar zijn wortels, zijn basisprincipes, en zal het Eigentijds Festival als kleinschalige ontmoetingsplaats voor gelijkgezinden opnieuw gaan gebruiken als een middel om nieuwe verdiepende bewegingen in de samenleving, met name gericht op duurzaamheid, te ondersteunen.

Willen we de aarde als leefomgeving voor onszelf en onze kinderen en kleinkinderen veilig stellen, dan zal duurzaam denken en handelen een vanzelfsprekende levenshouding moeten worden. In het thema Duurzaamheid willen aan het ontwikkelen van die levenshouding een bijdrage leveren. Lees verder Duurzaamheid krijgt vorm op Eigentijds Festival