Op pad met Freerk Visserman – Fryske Fisker

Freerk Visserman (Heeg) is beroepsvisser op de Friese Boezem. In dit aaneengesloten open stelsel van meren, kanalen en kleinere vaarten in Friesland, gelegen tussen Lemmer en Dokkumer Nieuwe Zijlen, vist hij verantwoord op paling, snoekbaars en wolhandkrab.

Samen met dertien andere binnenvissers van Friesland is hij aangesloten bij de Friese Bond van Binnenvissers. Samen maken zij zich sterk voor duurzaam herstel van de palingstand, een gezonde toekomst van de Friese binnenvisserij en goed natuurbeheer op het water. Onder het merk Fryske Fisker brengen zij verantwoorde verse vis op de markt.

De Fryske Fiskers streven naar duurzaam beheer van de visstand en de palingstand in het bijzonder. In plaats van een maximale vangst staat een optimale vangst voorop. Dat betekent dat rekening wordt gehouden met de draagkracht van het visgebied. De Fryske Fiskers werken toe naar een quotum dat de draagkracht van het visgebied verhoogt en dat door vissers en wetenschappers wordt ondersteund.

Miedema Communicatie ging met hem de meren op en bracht dit ambacht in beeld:

Huisje bij de Molen reserveren via Booking Calender plug-in

Onlangs werd me gevraagd een blogpagina te verhuizen naar eigen domein en tevens een reserverings/boekingsmodule te implementeren op Huisjebijdemolen.nl. Nu hoeft dat in principe niet lastig te zijn…indien er goede plug-ins beschikbaar zijn.

Eén belangrijke voorwaarde is natuurlijk dat het duidelijk is voor de bezoekers welke dagen beschikbaar zijn en welke dagen niet.  Na onderzoek op internet koos ik voor de plug-in Booking Calender. Lees verder Huisje bij de Molen reserveren via Booking Calender plug-in